EVELIN DEYD-MOR: ELEKTOY OKAZIGIS cI TIYUN SEMAYNFINON EN LA DEMOKRATIA PRINcLANDO DE COLAM, REZULTIGANTE BOLANTAN VENKON POR SENDEPENDA KANDIDATO YORMA BAc. BAc KVARDEKYARA ESTAS PLEY AGNOSKITA EN LA LANDO POR SIA PARTOPRENO EN LA DEMOKRATIA REVOLUcIO DE 1998. NAcIA HEROO, BAc ESTIS TRE LAUDATA DE EKSTERLANDAY GVIDANTOY, SAME KIEL LA REGANTA PRINcO DE COLAM, PRINcO NIKOS COLCATI AMEL 3. LA SUBTENO DE LA PRINcO NIKOS VENAS DE SIA ALINEO KUN LA DISKUTADO KONTRAU LA KORUPTEcO DE BAc. EKDE SUPOZI POTENcON, LA PRINcO KONDUKIS SERION DE POLITIKAY PURIGADOY, KIU INKLUZIVAS LA FORIGON DE LA SPIRITA GVIDANTO DE COLAM, SABA KAcMAL. KAcMAL POSTEULO, SABA rArA, YURIS ALIJI AL LA PENOY DE LA PRINCOY PURIGI LA MALGRANDAN NAcION DE TIEL-REFERITAY "KORUPTAY INDIVIDUOY, KIUY MOKIS LA SPIRITON DE COLAM". LA MOVADO KONTRAU LA KORUPTEKO, SAME KIEL LA KAMPANYO DE BAc, ESTIS PERFORTIGITA DE LA PERSEKUTADO DE STUDENTA SINDIKATISTO KAY SOcIA AKTIVULO SABEEN LAcMA, KIU ESTIS AKUZITA PRO PUBLIKA MISKONDUTO KAY ENTUZIASMO AL PERFORTO EN LA STUDENTA PROTESTO DE LA PASINTA YARO. EN LIA UNUA PUBLIKA SIDEYO, LA PREzIDANTO BAz VOKIS LA HOMOYN DE COLAM "KUNIGI EN LA BATALO POR YUSTA DEMOKRATIO". LI ANKAY ANONcIS SIAN UNUAN KABINAN ELEKTON. MINABEcLA COzOTAMINI SERVOS KIEL MINISTRA DE YUSTECO, KAY ESTAS LA UNUA VIRINO OKUPI POZIcION EN LA KABINETO DE LA PRINcLANDO. NE SEN SKANDALO, LA PREzIDANTO BAc ESTIS AKOMPANITA DE SIA AMATINO-ANATEMPA KOMPANIANO ANA zAPAC, LOKA DANcISTO KAY AKTORINO. COLAM-YURNALISTA, KALA BAzPAR, PAROLIS KUN RIsARD KOLE DE "UKNR" KI-MATENE PRI LA ELEKTOY:

KALA BAzPAR (SINK): sAYNAS ESTI SOcIA KAY POLITIKA VEKIGO POR LA HOMOY DE COLAM. PREzIDANTO BAc REPREZENTAS AL LA HOMOY ESPERON POR PLI BONA DEMOKRATIO. COLAM HAVIS VERE MALFAcILAN HISTORYON. EN LA LASTAY CENT YAROY JI ESTIS KOLONIO SUB LA OTOMANA IMPERIO, LA BRITA IMPERIO, SOVETUNIO, KAY JI VERE DISBATIS LA IDENTEKON DE COLAM. KAY GUSTE NUN LA ESPERO ESTAS, KE ESTOS KUNLABORO INTER LA NOVA PREzIDANTO KAY LA SANKTA PRINcO, KAY COLAM FARIGOS FORTA KAY SENDEPENDA NAcIO, KIEL GI KUTIMIS ESTI.

EVELIN DEYD-MOR: MI ESTAS EVELIN DEYD-MOR, KAY VI AUSKULTAS "UKNR".

LIYA SANKTEKO SABA rArA
SABEEN LAcMA
PRINcO NIKOS COLCATI AMEL 3
PREzIDANTO YORMA BAc
ANA zAPAC
MINISTRA DE YUSTIKO MINABEcLA COzOTAMINI