BONVENON AL LA DEMOKRATYA PRINcLANDO DE COLAM!

LA NOVA PRINcLANDO DE COLAM ESTIS OFISIALE DEKLARITA SENDEPENDA LA 2AN DE MAYO 1991, KAY HAVAS ESTIS REKONITA DEMOKRATIA sTATO EKDE 1998.

COLAM HAVAS RIKAN HISTORYON, KAY LA LANDO ESTAS KONSIDERITA HEYME AL KELKAY EL LA PLEY ANTIKVAY CIVILIZAtIOY DE LA MONDO. NUR AL LA STRATEGYA GEOGRAFYA LOKO DE COLAM, MULTAY IMPERIOY PRENIS LA LANDON, INKLUtIVE DE LA OTOMANOY, LA BRITOY, KAY LA SOVETUNYO. NUN SENDEPENDA, COLAM ESTAS GVIDITA FARE DE PRINcO NIKKOS COLCATI AMMEL 3, PREzIDANTO YORMA BAc, KAY LIYA SANKTEKO SABA rArA. POR PLI DA INFORMOY PRI LA ESTROY DE COLAM, BONVOLU VIZITI SES FIGUROY DE GVIDADO.

K

EN 2018, EKDE LA KRESKO AL POTENcO DE cI TIUY POTENSAY GVIDANTOY, COLAM TENIS BALAYLON KONTRAU KONTRAUKOREcO PERSEKUTADOY, ELPURIGANTE FALSAN LEALTAD. LA MOVADOY DE KONTRAUKORPEcO ANKAU ESTIS PLIFORTIGITAY DE LA STUDENTA RIBELO DE 2017 KIEL LA VERKO DE ANONIMA STRATO ARTISTO MALKAcI. MALKAcI INTERAGAS KUN LA REKLAMOY SIRKAUAS COLAM, ELMONTRANTE LA REGANTAN EKONOMIAN KLASON, KAY LASAS MALANTAWEN KOMENTOYN POR KE SIUY HOMOY ATESTU. POR PLI DA LABORO DE MALKAcI, BONVOLU VIZITI BILBORDOY

POR LERNI PLI PRI LA PROYEKTO COLAM, ALKLAKU LA SEKtYON "PRI" KAY SEKVU PLI DA GISDATIGOY.