cIYO

LA PROYEKTO DE COLAM ELVENIS DE IDEO. FARITA EN KLASO, ENKONDUKITA DE MIA INTRUISTO, ELIZABET MORAN, HAVIS LA RAYTON LO EL NENYO -- NI KREUS MONDON EN LA STUDO. "MI DEMANDAS, cU MI POVUS KREI TUTAN LANDON," MI PENSIS

EPLIFORTIGANTE LA IDEON PLI, MI RIMARKIS, KE COLAM POVUS PERMESI AL MI PRIDEMANDI IDEOYN PRI MAKRO-POLITIKO, KAY SE PAROLANTE PRI POLITIKO EN MAKRO-TERMINOY Ec EBLA. KUN cIAM FAZO DE LA PROYEKTO, MI PRENAS NOVAYN DEMANDOYN, KAY KUN ILI APARTAY VIDPUNKTOY. TRA cI TIO MI POVAS ESPLORI LA MULTIFAcETAYN KAMPOYN DE POLITIKO KAY VIDA KULTURO, TIEL KIEL LUDI cIRKAUE KUN VARIO DE RIMEDOY KAY OUTLETS.